ujs language institute

japanese English 한국어 简体中文 繁體中文 Svenska

Års Schema

April Studenter som började i April
Maj Golden week (ca. 10 dagar)
Juni Japanskt prov för utlandsstudenter Del1
Hälsokontroll
Examen
Juli Studenter som började i juli
Fritids-lektioner
JLPT (Del1)
Augusti Sommarlov (ca. 20 dagar)
September Universitet börjar ta emot ansökningar
Examen
Oktober Studenter som började i Oktober
Fritids-lektioner
November Japanskt prov för utlandsstudenter Del2
December JLPT (Del2)
Examen
Vinterlov (ca. 15 dagar)
Januari Studenter som började i januari
Februari Fritids-lektioner
Tal-tävling
Mars Examen
Graduation ceremoni
Vårlov (ca. 20 dagar)

Årliga evenemang

facebook