Japanese Language Course

Япон хэлний анги

Course Outline

Хичээлийн агуулга

Унших, бичих, ярих, сонсох 4 чадварыг хамтатган эзэмшиж, магистрантур, их дээд сургууль, мэргэжлийн сургуулиудад дэвшин суралцах, ажилд орох зорилготойгоор 1-2 жилийн хугацаанд хичээллэнэ.  Их дээд сургууль, коллежид шалгалт өгөхөд шаардлагатай япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт (JLPT), их сургуулийн элсэлтийн шалгалт, ажлын болон сургуулийн ярилцлаганд бэлтгэн чиглүүлнэ. Мөн томоохон их сургуульд элсэх хүсэлтэй суралцагчидад япон дахь гадаад оюутны шалгалт(EJU)-ыг ашиглан явуулах тусгай сонгон ангийг 2021 оны намрын элсэлтээр нээхээр төлөвлөж байна. 

Feature​

Онцлог

 • Япон хэлний унших, бичих, ярих, сонсох 4 чавдарыг эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ үгийн санг нэмэгдүүлж, уншиж ойлгох чадвар болон бичих чадварыг нэмэгдүүлнэ. Дэвшин суралцах ажилд ороход шаардагдах япон хэлний мэдлэгийг олгоход чиглэгдэнэ.
 • Их дээд сургууль, мэргэжлийн сургуульд дэвшин суралцахад сургуулийн хамт олны зүгээс шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө өгнө.
 • Сургуулийн зүгээс суралцагчидад дэвшин суралцах болон ажилд орохтой холбоотой мэдээллээр хангаж, оюутныг ирээдүйн зорилгоо олж авахад сургуулиараа баг болж удирдан чиглүүлнэ.
 • Анги тус бүр элсэн орохоос төгсөх хүртэл хариуцан ажиллах багштай байх бөгөөд шинээр элсэгчдэд зөвлөгөө зөвлөмж өгнө.
 • Дэвшин суралцах, ажилд ороход шаардагдах япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт(JLPT), япон дахь гадаад оюутны шалгалт(EJU) зэрэгт бэлдэнэ.

curriculum

Хөтөлбөр

Тус сургуулийн хөтөлбөр нь хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй уялдан 4 (4 , 7, 10, 1 саруудад) удаа  элсэлт авдаг. Хэлний мэдлэг чадвараас хамааран суралцагч бүр тохирсон төвшний ангид суралцана. Нэг улирал нь 3 сар буюу 50 цаг хичээллэх ба улирал бүрийн эцсийн шалгалтаар анги дэвших эсэх нь шийдвэрлэгдэнэ.

Сургалтын агуулга

Япон хэлний дуудлага.
Хирагана, катакана үсэг унших бичих.
Ханз унших бичих
Үйл үг, тэмдэг нэр, нэр үг сурах.
Мэндчилгээ болон хэлзүйн дүрмийн дасгал.

Зорилгодоо хүрэх төвшин
Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт-JLPT

N4 төвшин

Зорьсон төвшин

 • Өдөр тутмын ярианд богино хэлбэрээр хариулт өгөх, япон хүнтэй амархан сэвдээр ярьж чаддаг болох.
 • Дуу чимээг ялгаж сурах.
 • Богино авиа, богино үг хэллэг, богино өгүүлбэрийг зөв дуудаж, уншиж сурах.

Сургалтын агуулга

Анхан шатны ангид суралцсан дүрэм, үйл үгийн хувирал, хүндэтгэлийн хэллэг хэрэглэх дасгал
Дунд шатанд шаардагдах дүрэм, үгийн сан суралцах Илүү урт өгүүлбэрийг унших дасгал
Өөрийн санал бодлоо илэрхийлэх дасгал

Зорилгодоо хүрэх төвшин
Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт-JLPT

N4, N3 төвшин

Зорьсон төвшин

 • Мэдэхгүй үг, үг хэллэг орсон харилцан ярианаас хэрэгтэй мэдээллээ олж авах
 • Сургуулиас гадна орчинд япон хүнтэй санаа бодлооо солилцлож сурах
 • Хүндэтгэлийн үг хэллэг хэрэглэж сурах

Сургалтын агуулга

Харилцан ярианд хэрэглэгдэх дүрэм, үг хэллэгийн дасгал
Ханзнаас бүтсэн үг, дайвар үг, хэлц үгийг сурч ойлгох
Урт хэмжээний эхийг унших дасгал
Лекц ойлгож ур чадвартай холбоотой сонсох бичих дасгал
Япон хэлний N1, N2 төвшний болон гадаад оюутны шалгалтын материалаас сурах

Зорилгодоо хүрэх төвшин
Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт-JLPT

N2 төвшин

Зорьсон төвшин

 • Япон хүний яриаг ихэвчлэн ойлгодог болох
 • Ярианы хурд нэмэгдэж олон төрлийн салбараар харилцан ярьж чаддаг болох
 • Түргэн унших, тодорхой хэмжээний нийлмэл өүүлбэрийг уншиж бичиж чаддаг болох

Сургалтын агуулга

Олон төрлийн сэдэв (Японы соёл, Япон орон судлал, цаг үеийн асуудал) зэргээр мэтгэлцэх
Мэргэжлийн үг хэллэг болон судалгаанд шаардлагатай материалыг олох
Өгөгдсөн сэдвийн дагуу эссэ зохион бичлэг бичих

Зорилгодоо хүрэх төвшин
Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт-JLPT

N1 төвшин

Зорьсон төвшин

 • Илүү өндөр төвшинд унших бичих чадвар эзэмших
 • Урлаг, уран зохиол, түүх зэрэг Японы нийгмийн салбарыг судалж мэдлэгээ дээшлүүлэх
 • Их сургууль, коллеж, ажлын талбар дээр хэрэглэгдэх учирзүйн холбогдолтой яриа, үзэл бодлыг сурах

Course dates

Хичээлийн хуваарь

Даваа-Баасан
Үдээс өмнөх анги Үдээс хойш анги
9:00 – 12:30 13:20 – 16:50
1 пар 45 минут х 4 цаг
20 пар / 7 хоног

 

Элсэх хугацаа Бүртгэх хугацаа Материал хүлээн авч эхлэх хугацаа Материал хүлээн авч дуусах хугацаа Сурах хугацаа
4 сар 8 сар -10 сар 9 сарын 1-нээс хойш 9 сар-11 сарын эхэн үе 1 жил / 2 жил
7 сар 12 сар -2 сар 12 сарын 20-ноос хойш 1 сар-2 сарын дунд үе 1 жил 9 сар
10 сар 3 сар -5 сар 3 сарын 15-наас хойш 4 сар-5 сарын дунд үе 1 жил 6 сар
1 сар 6 сар -8 сар 6 сарын 25-нээс хойш 7 сар-9 сарын сүүл үе 1 жил 3 сар

Fees

Сургалтын төлбөр

*Сургалтын төлбөрт сургууль дээр зохиогдох арга хэмжээ (уран илтгэлийн тэмцээн, эрүүл мэндийн шинжилгээ, төгсөлтийн баяр) түүнчлэн оюутны ослын даатгал хамрагдана. Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд оролцогчоос тодорхой хувийг гаргуулна.

Бүртгэлийн хураамж ¥30,000
Элсэлтийн төлбөр ¥50,000
Оюутан удирдах төлбөр ¥29,000
Гадаад оюутны ослын даатгал ¥20,000
JLPT шалгалтын төлбөр ¥13,000
Сургалтын төлбөр ¥660,000
1-р жилийн нийт сургалтын төлбөр ¥802,000
2-р жилийн сургалтын төлбөр ¥660,000
Татвар (татварын татвар) ¥1,462,000
Бүртгэлийн хураамж ¥30,000
Элсэлтийн төлбөр ¥50,000
Оюутан удирдах төлбөр ¥23,200
Гадаад оюутны ослын даатгал ¥15,800
JLPT шалгалтын төлбөр ¥13,000
Сургалтын төлбөр(1жил) ¥660,000
1-р жилийн нийт сургалтын төлбөр ¥792,000
2-р жилийн жилийн сургалтын төлбөр ¥330,000
Татвар (татварын татвар) ¥1,122,000
Бүртгэлийн хураамж ¥30,000
Элсэлтийн төлбөр ¥50,000
Оюутан удирдах төлбөр ¥19,000
Гадаад оюутны даатгал ¥10,000
JLPT шалгалтын төлбөр ¥13,000
Сургалтын төлбөр (1жил) ¥660,000
1-р жилийн жилийн нийт төлбөр ¥782,000
2-р жилийн сургалтын төлбөр
Татвар (татварын татвар) ¥782,000
Бүртгэлийн хураамж ¥30,000
Элсэлтийн төлбөр ¥50,000
Оюутан удирдах төлбөр ¥26,100
Гадаад оюутны ослын даатгал ¥17,900
JLPT шалгалтын төлбөр ¥13,000
Сургалтын төлбөр(1жил) ¥660,000
1-р жилийн нийт сургалты төлбөр ¥797,000
2-р жилийн сургалтын төлбөр ¥495,000
Татвар (татварын татвар) ¥1,292,000
Бүртгэлийн хураамж ¥30,000
Элсэлтийн төлбөр ¥50,000
Оюутан удирдах төлбөр ¥20,700
Гадаад оюутны ослын даатгал ¥13,300
JLPT шалгалтын төлбөр ¥13,000
Сургалтын төлбөр(1жил) ¥660,000
1-р жилийн нийт сургалтын төлбөр ¥787,000
2-р жилийн сургалтын төлбөр ¥165,000
Татвар (татварын татвар) ¥952,000