General Course

Энгийн анги ба богино хугацааны сургалт

Course Outline

Сургалтын тухай

Ерөнхий богино хугацааны курс нь гадаад оюутнаас бусад төрлийн визээр япон хэл сурах хүсүүст зориулсан курс юм. Ярих, сонсох, унших, бичих гэсэн япон хэлний үндсэн чадваруудыг богино хугацаанд цогцоор нь эзэмшүүлнэ. Их дээд сургууль, мэргэжлийн сургууль зэрэгт дэвшин суралцах хүсэлтэй гадаад оюутнуудтай хамт хичээллэж болдогоороо онцлогтой. Сургуультай орйхон амьдардаг, японд ажилд орохоор зорьж байгаа, илүү өндөр түвшний япон хэлний мэдлэг эзэмшихийг хүссэн хүн бүрт зориулсан сургалт юм. Уг сургалтанд хүссэн үедээ хамрагдах  боломжтой бөгөөд хамгийн багадаа 3 сарын хугацаагаар хичээлэх боломжтой. Сургалтынд хамрагдахын зэрэгцээ суралцагчийн түвшинд тохирсон заах аргаар сургалтыг явуулдаг.

Feature​

Сургалтын онцлог

 • Унших, бичих, ярих, сонсох япон хэлний 4 чадварыг эзэмшиж, үгийн сан, сонсох, уншиж ойлгох болон бичих чадвараа дээшлүүлж, японд амьдрахад шаардлагатай япон хэлний чадваруудыг эзэмших болно.
 • Даваагаас баасан гариг хүртэл зохих түвшинд япон хэлний мэдлэг олж авахыг хүссэн хүн бүрт зориулагдсан сургалт юм.
 • Их дээд сургууль, мэргэжлийн сургуульд дэвшин суралцах хүсэл эрмэлзлэл дүүрэн оюутнуудтай хамт суралцах боломжтой.
 • Анги бүр хариуцагч багштай бөгөөд сонирхсон асуултанд эелдэгээр хариулж өгөх болно.
 • Зохион бичлэг бичих, ханз зэрэг бие даан сурах хичээлүүд дээр ч туслан удирдах болно.
 • Япон соёлыг мэдэрч хөгжилтэйгээр япон хэл сургахын тулд олон төрлийн үйл ажиллагааг бэлдэж байна.

curriculum

Хөтөлбөр

Тус сургууль нь элсэлтийн улирал (4 сар/ 7 сар/10 сар/1 сар)-тай уялдуулан үндсэн 4 курс хичээллүүлж байна. Суралцагч нь элсэн орох үеийн хэлний түвшингээс хамаарч өөрт тохирсон түвшний ангид хичээллэнэ. 1 улирал нь 3 сар (50 өдөр) бөгөөд улирлын эцсийн шалгалтын амжилтаас хамаарч анги дэвших эсэх  нь шийдэгдэнэ.   

Сургалтын агуулга

Япон хэлний дуудлага.
Хирагана, катакана үсэг унших, бичих.
Ханз унших, бичих.
Үндсэн үйл үг, тэмдэг нэр, нэр үг сурах.
Мэндчилгээ болон хэлзүйн үндсэн дүрмийн дасгал ажил.

Хүрвэл зохих түвшин
(япон хэлний ур чавдарын шалгалт-JLPT)

N4 түвшин

Зорилтот түвшин

 • Өдөр тутамд хэрэгэлэгдэх ярианы чадварыг эзэмшиж япон хүнтэй ойр зуурын яриаг төвөггүй ярьж чаддаг болох.
 • Дуудлагыг ялгаж сонсож чаддаг болох.
 • Богино үг хэллэг. Дуудлага, өгүүлбэрийг дуудаж уншиж чаддаг болох.

Сургалтын агуулга

Practicing using sentence structure and verbs learned in the beginner course and applying polite language.
Learning sentence structure and vocabularies needed for the intermediate course
Exercises in communicating one’s opinions and intent

Хүрвэл зохих түвшин
(япон хэлний ур чавдарын шалгалт-JLPT)

N4-N3 түвшин

Зорилтот түвшин

 • Хараахан цээжлээгүй үг хэллэг, дүрмийг ашигласан харицан яриа зэргээсхэрэгтэй мэдээллийг олж ойлгож авах.
 • Сургуулиас гадуур япон хүнтэй үзэл бодлоо хуваалцаж чаддаг болох.
 • Хүндэтгэлийн үг хэрэглэж ярьж чаддаг болох.

Сургалтын агуулга

Ярианд хэрэглэгдэх хэлзүйн дүрэм, үг хэллэгийг сурах.
Ханз бүхий үг хэллэг, дайвар үг, хэлц үг зэргийг сурах.
Урт хэмжээний өгүүлбэрийг уншиж ойлгох дасгал.
Лекц семинар сонсож ойлгох чадвартай холбоотой сонсох дасгал.
Түвшин тогтоох шалгалтын N1, N2, гадаад оюутны шалгалтын бэлтгэл.

Хүрвэл зохих түвшин
(япон хэлний ур чавдарын шалгалт-JLPT)

N2 түвшин

Зорилтот түвшин

 • Япон хүний яриаг ерөнхийд нь ойлгодог болох.
 • Хурдан сэтгэж олон салбарт ярьж чаддаг болох.
 • Хурдтай уншиж, аливаа түвшний эхийг уншиж бичиж чаддаг болох.

Сургалтын агуулга

Төрөл бүрийн сэдвээр (японы соёл, япон орон судлал, цаг үеийн асуудал) мэтгэлцэх.
Мэргэжлийн хичээл болон судалгаа хийхэд шаардлагатай япон хэлийг эзэмших.
Сэдвийн дагуу дипломын ажил, илтгэл бичих.
Бизнесийн ярианы хэллэг сурах.

Хүрвэл зохих түвшин
(япон хэлний ур чавдарын шалгалт-JLPT)

N1 түвшин

Зорилтот түвшин

 • Илүү өргөн хүрээний унших бичих чадвар эзэмших.
 • Соёл, уран зохиол, түүх зэрэг японы нийгмийн орчинг мэдэрч мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх.
 • Их сургууль, мэргэжлийн сургууль, ажлын байр зэрэгт шаардлагатай онолын ярианы хэллэг болон сэтгэн бодох арга барилаа хөгжүүлэх.

Course dates

Сургалтын хөтөлбөр

Даваа-Баасан
Үдээс өмнөх анги Үдээс өмнөх анги
9:00-12:30 13:20-16:50
45 минут х 4 цаг
20 цаг/7 хоног

Элсэлтийн хугацаа Суралцах хугацаа
4 сар 3 сарын курсээс орох боломжтой.
7 сар
10 сар
1сар

Fees

Сургалтын төлбөр

Сургалтын төлбөрт сургалтын материал, сургуулийн арга хэмжээний зардал ороогүй болно.

Элсэлтийн хураамж ¥5,000
Сургалтын төлбөр ¥150,000
Нийт дүн ¥155,000
Элсэлтийн хураамж ¥0
Сургалтын төлбөр ¥150,000
Нийт дүн ¥150,000
Элсэлтийн хураамж ¥0
Сургалтын төлбөр ¥150,000
Нийт дүн ¥150,000