Long-Term Study Abroad and EJU Advanced Course

Урт хугацааны сургалт Гадаадад урт хугацааны сургалт

Оюутны виз (Япон хэлний анги, тусгай сургалттай анги)

Outline

Агуулга

1-2 жилийн хугацаанд япон улсад япон хэлээр хичээллэх тохиолдолд оюутны виз шаардлагатай. UJS хэлний сургуульд урт хугацааны визээр сурах тохиолдолд оюутны виз мэдүүлэх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь цаг хугацаа нилээд шаарддаг болохыг анхаараарай.

Admission Requirements

Элсэлтийн шаардлага

  • Ахлах сургуулийн болон 12-оос дээш жилийн боловсролтой, эсвэл мэргэжлийн шалгалтанд тэнцсэн хүн.
  • Японы их сургууль, бакалаврын дараах сургалт, коллежид дэвшин суралцах хүсэлтэй хүн.
  • Япон хэл суралцах чадвартай хүн.
  • Япон хэний түвшин тогтоох шалгалтын N5 төвшнээс дээш мэдлэгтэй хүн. Тусгай сургалттай ангид элсэх сонирхолтой хүн N4 төвшин болон түүнтэй адилтгах эрхтэй байх шаардлагатай.

Course dates

Элсэлтийн хугацаа

Элсэлтийн хугацаа Сурах хугацаа
4 сар 2 жил юмуу 1 жил (24 сар юмуу 12 сар)
7 сар 1 жил 9 сар (21 сар)
10 сар 1 жил 6 сар (18 сар)
1 сар 1 жил 3 сар (15 сар)

Submission Materials

Бүрдүүлэх материал

Хүсэлт гаргагч аль улсын иргэн болохоос хамаарч ялгаатай.

Бүрдүүлэх материал
Хүсэлт гаргагч

Анхаарах зүйл

Элсэх өргөдөл
Өөрөө бичиж гарын үсэг зурах
Анкет
Өөрөө бичиж гарын үсэг зурах.
Япон юмуу англи хэл дээрх орчуулгын хамт.
Төгсөлтийн гэрчилгээ Эх хувийг өгнө. Япон юмуу англи хэл дээрх орчуулгын хамт.
Хамгийн сүүлд төгссөн сургуулийн гэрчилгээний эх хувь Их сургуульд элсэн орох шалгалт өгсөн тохиолдолд шалгалтын оноо бүхий дүнгийн хуудсыг хавсарган өгнө.
Япон юмуу англи хэл дээрх орчуулгын хамт.
Сургуулийн, ажлынгазрын тодорхойлолт Одоо сурж байгаа болон ажиллаж байгаа хүн
Оршин суугаа газрын тодорхойлолт Хүсэлт гаргагчийг оруулаад гэр бүлийн бүх гишүүд
(япон эсвэл англи хэл дээр)
Япон хэлний шалгалтын сертификат 150 цагаас дээш сурсан тодорхойлолт эсвэл япон хэлний төвшин тогтоох шалгалтын N5 түвшнээс дээш сертификат
Зураг Сүүлийн 3 сарын хугацаанд авхуулсан 4×3 хэмжээтэй зураг 6ш (малгайгүй, эгц харсан, өнгөгүй фонтой)
Паспортын хуулбар Зөвхөн хүсэлт гаргагч
Бүрдүүлэх материал
Хүсэлт гаргагч

Анхаарах зүйл

Батлан даагч
Батлан даагчийн гэр бүлийн жагсаалт
Батлан даагч өөрөө бөглөнө.
Батлан даагчийн гэр бүлийн жагсаалт
(Хамт амьдардаг гэр бүлийн гишүүд, хамт амьдардаг бусад хүмүүсийг мөн тэмдэглэнэ. )
Амлалтын бичиг.
Япон юмуу англи хэл дээрх орчуулгын хамт.
Садан төрлийн лавлагаа Батлан даагч болон хүсэлт гаргагчийн садан төрөл болохыг нотлох баримт.
Япон юмуу англи хэл дээрх орчуулгын хамт.
Банкны тодорхойлолт Батлан даагчийн нэр дээр байх.
Банкны хуулга Батлан даахын тулд бүрдүүлсэн орлогыг илтгэсэн баримт. Сүүлийн 3 жилээр.
Ажлын газрын тодорхойлолт Ажлын газрын тодорхойлолт (Ажилласан хугацааг оруулах) Компанийн гэрчилгээний хуулбар(Захирал бол) Үйл ажиллагааны зөвшөөрлийн бичиг (Захирал бол)
Цалингийн тодорхойлолт Сүүлийн 3 жилээр.
Татварын тодорхойлолт Сүүлийн 3 жилээр.

Submission Materials

Хүсэлт гаргахаас японд ирэх хүртэлх үе шат

Элсэн орох зөвшөөрөл авсан хүн хичээл эхлэхээс өмнө төвшин тогтоох тестийн шалгалт өгнө. Тухайн шалгалтын үр дүнгээр элсэн орох ангийг шийдвэрлэнэ.

Элсэхээс 6 сарын өмнө Алхам 1 UJS сургуульд хүсэлт гаргана.
5 сарын өмнө Алхам 2 UJS сургууль бичиг баримтыг нягталж
Токиогийн цагаачлалын газарт илгээнэ.
Алхам 3 Цагаачлалын газар бичиг баримтыг шалгана.
35 хоногийн өмнө Алхам 4 UJS сургууль хүсэлт гаргагчид хариуг мэдэгданэ.
25 хоногийн өмнө Алхам 5 Сургалтын төлбөрийг төлнө.
Алхам 6 Оршин суух зөвшөөрлийн бичгийг илгээнэ.
20 хоногийн өмнө Алхам 7 Эх орондоо байгаа япон улсын элчин сайдын яаманд (консулын газарт)
визний хүсэлт гаргана.
Алхам 8 Визээ авсанаар японд ирэх боломжтой болно.

Application Materials Submission Period

Элсэлтийн өргөдөл гаргах хугацаа

Хугацаа Материал хүлээн авах хугацаа Оршин суух зөвшөөрөл олгох
4 сар 9 сарын 1-11 сарын 5 2 сарын сүүлээр оршин суух зөвшөөрөл олгоно.
7 сар 1 сарын 1-2 сарын 20 5 сарын сүүлээр оршин суух зөвшөөрөл олгоно.
10 сар 3 сарын 15-5 сарын 20 8 сарын сүүлээр оршин суух зөвшөөрөл олгоно.
1 сар 7 сарын 1-8 сарын 31 11 сарын сүүлээр оршин суух зөвшөөрөл олгоно.

Payment method

Төлбөр төлөх хэлбэр

Гадаад оюутны хувьд Flywire ашиглаж төлөх, эсвэл олон улсын гуйвуулга хийх боломжтой. Гадаад гуйвуулгаар шилжүүлэх тохиолдолд доорх дансруу шилжүүлээрэй.
Элсэх оюутны нэрийг заавал бичиж шилжүүлэх. Тухайлбал: 2004-001(оюутны дугаар〇〇〇〇-〇〇)

Банкны нэр MIZUHO BANK,LTD.(0001)
Салбарын нэр ROPPONGI BRANCH(053)
Банкны хаяг 7-15-17,ROPPONGI,MINATO-KU,TOKYO,JAPAN
Дансны дугаар 1244753
Данс эзэмшигч URBAN JAPANESE SOCIETY CO., LTD.
Swift код MHCBJPJT
銀行名 みずほ銀行(0001)
支店名 六本木支店(053)
銀行住所 東京都港区六本木7-15-7
口座番号 普通1244753
口座名義 カ)アーバンジャパニーズソサエティー
学校住所
SCHOOL ADDRESS
3-3-29 ROPPONGI, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN
電話番号
PHONE NUMBER
+81-3-5545-6941

Flywire олон улсын мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээг дэлхийн ихэнх орны боловсролын байгууллага ашигладаг. Сургалтын төлбөрийг оюутан өөрийн улсын дотоод дахь банкаас шилжүүлэх нь үйл явцын хувьд төвөгтэй төдийгүй гүйлгээний хураамж өндөр байдаг. Flywire эсвэл UJS хэлний сургуулийн интернет хуудаснаас мэдээлэл авах боломжтой.