ujs language institute

japanese English 한국어 简体中文 繁體中文 Svenska

Ansokningsformular(Langtids kurser : College student visum)

Antagningskrav

  • Betyg fran gymnasium, minst 12 ars skolgang eller likvardiga kvalifikationer
  • Ett mal att studera vidare pa japanskt universitet, forskarskola eller tekniskt institut
  • En stark passion att lara sig japanska
  • En japanska niva over N5 pa Japanese Language Profiecienty Test (JLPT)

Antagningsperioder

Jan, Apr, Jul, Okt

Nodvandiga dokument
(kan komma att variera beroende pa ansokandes nationalitet och land)

 Nodvandiga dokumentOvrigt
Ansokande Ansokan
 Fardigt formular
Excel ver.
Maste skrivas under for hand
CV
 Fardigt formular
Excel ver.
Maste skrivas under for hand
Var god bifoga engelsk eller japansk oversattning
Original kopia av betyg * Var god bifoga betyg fran dina senaste utbildningar
Var god bifoga engelsk eller japansk oversattning
Var god bifoga betyg fran dina senaste utbildningar * Om du har tagit nagon examen eller likvardiga prov, bifoga aven detta resultat.
Var god bifoga engelsk eller japansk oversattning.
Intyg fran din nuvarande arbetsgivare eller skola Om du for narvarande studerar eller arbetar
Kopia av familjeregister Familjemedlemmar, inklusive ansokan
Var god bifoga engelsk eller japansk oversattning
Certifikat pa japanska studier Ett resultat som visar att dina studier overgar 150 timmar, och ar over niva N5.
Om ni tagit JLPT, vad god bifoga resultatet.
Foto 4cm×3cm. 6 kopior.
Kopia av pass Om tillgangligt.
Forsorjare
(Borgensman)
Ekonomiskt stod dokument
Fardigt formular
Excel ver.
Din forsorjare bor fylla in detta.
Var god bifoga engelsk eller japansk oversattning
Personbevis Dokument som starker relationen mellan ansokanden och forsorjare
Var god bifoga engelsk eller japansk oversattning
Bekraftelse av bank I forsorjarens namn
Kopia av kontoutdrag Ett dokument som visar hur du lagt upp din ekonomi over 3 ar for att kunna studera och bo i Japan.
Anstallningsintyg Anstallningsintyg (var god omnamn tidsperioden)
Anstallningsintyg fran foretagets register
Affarstillstand
Bekraftelse av inkomst (Borgensman) 
Intyg pa skattebetalning 

Fran ansokan till ankomst till Japan

7 manader innan 1
Fyll i ansokan och de olika formularen och skicka dessa till UJS.
5 manader innan 2
UJS kommer genomga allt material och sedan skicka detta vidare till Tokyos migrationsverk.

3
Pa migrationsverket kommer utredning om ansokan har tillatelse att bo i landet paborjas.
2 manader innan 4
UJS kommer informera ansokanden om meddela ansokanden om resultaten.
50 dagar innan 5
Var god betala undervisningsavgiften.
MIZUHO.BANK.LTD.

6
UJS kommer skicka intyget om behorighet till bosattning till ansokanden.
30 dagar innan 7
Pa den japanska ambassaden i ditt land ansoker du om visum.

8
Efter att ha fatt ditt visum kan du ankomma till Japan

Ansokanden ar placerade i antingen nyborjare, medel eller avancerade kurser beroende pa deras resultat pa japanska prov.

Ansökningsperiod

SkolterminJanuariapriljulioktober
Ansökningsperiod7/1 - 9/109/1 - 11/101/1 - 3/103/1 - 5/10

* Beroende pa antalet sokande, kan ansokningsperioden bli kortare.
  based on the number of applicants.

Slutdatum for ansokan

 Application process terminatesAuthorization certificate issued
* Skolstart januariI slutet av augusti foregaende ar.I slutet av november
* Skolstart aprilI slutet av Oktober foregaende ar.I slutet av februari
* Skolstart juliI slutet av februari, samma ar.I slutet av maj
* Skolstart oktoberI slutet av April, samma ar.I slutet av augusti

≫Fragor

facebook